Luminol أجاب عن للاذكياء
Luminol أجاب عن اكره حاجتي لاختي ..
Luminol أجاب عن متى فرج الله؟
Luminol أجاب عن مطبگ سمچ
Luminol أجاب عن صارلي تقريبا ساعة