fancy dress = ملابس تنكرية

fancy dress = ملابس تنكرية
ملحق #1
Heartnetزيد كمل البقية
الفنسي ذا درس؟ فنسي درس ؟
(أفضل إجابة)
يمكن تشبيه التنكة الاسطوانية ببعض الملابس الخنفشارية الغريبة
فنسي هذا كان اسم مشروب غازي عندنا و تحديداً كان مصبوب في التنكة